Liczba mieszkań na 1 000…

Liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców Polski.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #ciekawostki