Za Students for Liberty…

Za Students for Liberty Polska:
Wczoraj, 6 grudnia obchodziliśmy urodziny jednej z najważniejszych postaci polskiego ruchu wolnościowego – Adama Heydela. Heydel jako przedstawiciel krakowskiej szkoły ekonomii w latach 30 XXw. krytykował interwencjonizm i etatyzm sanacji, za co został nawet odsunięty z katedry ekonomii UJ. Wedle jego współpracownika – Ferdynanda Zweiga był klasycznym liberałem czystej krwi. Wierzył, że liberalizm to nie tylko obrona warstw mieszczańskich czy ziemiańskich, ale to obrona interesów całego narodu, a przede wszystkim obrona wolności, pokoju, kultury i postępu. Gdyby nie jego przedwczesna śmierć w niemieckim obozie koncentracyjnym historia polskiej myśli wolnościowej mogłaby potoczyć się w całkowicie inny sposób.
Więcej o Heydelu, jak i innych przedstawicielach szkoły krakowskiej można dowiedzieć się z filmu „Zapomniani” zrealizowanym w zeszłym roku przez Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości
#ekonomia #libertarianizm