Twitterowe dialogi Wolności i…

Twitterowe dialogi Wolności i Solidarności ( ͡° ͜ʖ ͡°) #wolnosc #wolnyrynek #socjalizm #ekonomia